Elämään kuuluva kärsimys (45 - 90 min)
   
asiasisältö

 

taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus ((45 - 90 min)

Muita naapuriteemoja Pelko ja pelot    
Rippi ja sielunhoito   Kiusaaminen  
Mailaa korjausehdotus, toive tai idea. Oikeudenmukaisuus  Väkivalta, sota ja rauha  

Moni rippikouluikäinen on juuri havahtunut maailmassa vallitsevaan kärsimykseen. 
Sen näkemistä ei ole helppo sovittaa siihen uskoon, että Jumala on sekä hyvä että kaikkivaltias. 
Tämä teema voisi avata näkökulman salattuun Jumalaan, jota ihminen ei voi milloinkaan ymmärtää.