Etätehtäviksi sopivia virikkeitä

Täydennä, lyhennä ja muokkaa tehtäviä sellaisiksi kuin haluat.