Jumala - kaikkivaltias isä (45 - 90 min)
   
asiasisältö

 

taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus (45 - 90 min)

Naapuriteemoja Raamatun tulkinta   
Usko Jumalaan Suhde vanhempiin
Mailaa korjausehdotus, toive tai idea. Usko ja tiede   Maailman Luoja 

Jumalasta puhuminen vaatii vertauskuvien käyttämistä, sillä vertauskuvat ovat uskon äidinkieltä. 
Myös tällä isättömyydestä kärsivällä aikakaudella Taivaan Isä on edelleen niitä keskeisiä käsitteitä, 
joilla voidaan lähestyä Jeesuksen julistamaa Jumalaa.