Raamattu ja hengellinen elämä (45 -90 min)
   
asiasisältö
taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus (45 - 90 min)

Muita naapuriteemoja Jumalanpalveluselämä
Usko Jumalaan Raamatun synty ja sisältö
Mailaa korjausehdotus, toive tai idea. Rukous, uskon hoitaminen Raamatun tulkinta

Jos halutaan, että rippikoululla on pysyviä vaikutuksia nuorten elämään, on huolehdittava siitä, 
että Raamatusta tulee käyttöesine, josta etsitään suuntaa, apua ja neuvoa.