Rukous ja uskon hoitaminen (45 - 90 min)
   
asiasisältö
  • Tämä teema voidaan toteuttaa erikseenkin, mutta se on myös osa kokonaisteemaa "Usko ja rukous" (2 - 3 h)

  • Sen toinen osateema on:

taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus (45 - 90 min)

Muita naapuriteemoja Raamattu, hengellinen elämä
Kaste ja kummius Ehtoollinen
Mailaa korjausehdotus, toive tai idea. Jumalanpalveluselämä Rakkautena toteutuva usko

Onko rippikoulu vain koulu, jossa opettajat esitelmöivät Jumalasta, 
vai onko kyseessä yhteinen elämänkokemus, 
joka rohkaisee rippikoululaisia puhumaan Jumalalle.