Ehtoollinen (45 - 90 min)
   
asiasisältö
taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus (45 - 90 min)

Naapuriteemoja
Konfirmaatio Rukous, uskon hoitaminen 
Mailaa korjausehdotus, toive tai idea. Usko Jumalaan   Rippi ja sielunhoito  

RKS 2017: "On suositeltavaa, että rippikouluryhmä osallistuu 
ehtoolliselle useamman kerran rippikoulun aikana. 
Tällöin ehtoollisopetusta annetaan jo rippikoulun alkuvaiheessa. 
Silloin, kun ehtoollisen nauttiminen on jostain syystä fyysisesti vaikeaa, 
on sen nauttiminen ennen konfirmaatiota erityisen tärkeää. 
Ehtoollinen perustuu vapaaehtoisuuteen 
ja ehtoollispöytään voi tulla myös ottamaan vastaan siunauksen."