TEEMAKOKONAISUUS "USKO JA RUKOUS" (2 - 3 h)
   
asiasisältö
taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus (2 - 3  h)

Ei ole niinkään tärkeää, mitä nuorille puhutaan Jumalasta.
Tärkeämpää on, että he oppivat puhumaan Jumalalalle.
   
Mailaa korjausehdotus, toive tai idea.