Iankaikkisen elämän toivo (45 - 90 min)
   
asiasisältö
  • Tämä teema voidaan toteuttaa erikseenkin, mutta se on myös osa kokonaisteemaa "Taivas ja helvetti" (2 - 3 h)

  • Sen toinen osateema on:

taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus (45 - 90 min)

Muita naapuriteemoja
Jeesuksen ylösnousemus Kuolema, menetys, suru 
Mailaa korjausehdotus, toive tai idea. Pelko ja pelot  Oma tulevaisuus

Teemassa "Lopun ajat" kerrotaan selkeästi siitä, 
mitä kristillinen usko opettaa lopun ajoista ja kuolemanjälkeisestä elämästä. 
Kun puhutaan taivasten valtakunnasta, voidaan taas antaa ajatuksille enemmän vapautta. 
Siirrytään vertauskuvien ja symbolien maailmaan.