Oma tulevaisuus (45 - 90 min)
   
asiasisältö
taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus (45 - 90 min)

Muita naapuriteemoja
Aikuistuminen Elämän mielekkyys
Mailaa korjausehdotus, toive tai idea. Rakkautena toteutuva usko Iankaikkisen elämän toivo

Rippikoulun yleistavoitteessakin puhutaan rohkaisemisesta ja varustamisesta. Tässä niitä esiin!