Ryhmäytyminen
   
asiasisältö

 

virikemateriaali

Vuorovaikutuksen ja ryhmäyttämisen pitäisi olla jokaisen rippikoulukokoontumisen perusulottuvuuksia niin kuin myös uskon ja lähimmäisenrakkauden. 
Toisaalta melkein kaikki mielekäs ja hyvin toteutettu toiminta lisää vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuutta.
   
   
   
   
Mailaa korjausehdotus, toive tai idea.