Odotukset, toiveet ja yhteinen suunnittelu 45 - 90 min
   
asiasisältö  
taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus (45 - 90 min)

Ei voida elää sellaisen rippikoulusysteemin mukaan, jossa pappi keittää luusoppaa omasta päästään ja kanttori laulattaa. 
Työntekijöiden ohella myös isosten ja rippikoululaisten pitää päästä kertomaan, mitä he rippikoululta oikein haluavat.
   
   
   
   
Mailaa korjausehdotus, toive tai idea.