Seurakuntaelämään osallistuminen
   
asiasisältö
taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
perustoteutus


Mailaa korjausehdotus, toive tai idea. Tämän teeman suunnittelu on aloitettava aina paikallisista lähtökohdista. 
Lisäksi on pidettävä huolta siitä, että osallistutaan vain aitoihin tilanteisiin, 
joissa nuorten läsnäolo on luontevaa. 
Kaikki epäluonnollinen toiminta etäännyttää nuoria siitä, minkä pitäisi päinvastoin tulla läheiseksi.