Tässä materiaalissa käytetyt Vanhan testamentin kohdat