Teeman  "Totteleminen ja vastarinta" (45 - 90 min) rukous- ja hartauselämä

  • Hartauteen sopivia puheenaiheita
    • Kun minut yritettiin tekemään väärin.
    • Kun noustiin kapinaan hyvän asian puolesta.
    • Kun suostuin tekemään vastoin omaa etuani hyvän asian nimissä.
    • Kun olin tekemisissä ihmisen kanssa, joka toimi niin kuin viisas auktoriteetti.

 
TEEMAN ALKU Asiat Taustat Virikkeet Raamattu Hartaus Toteutus KOKONAISUUS KAIKEN ALKU