Totteleminen ja vastarinta (45 - 90 min)
   
asiasisältö
  • Tämä teema voidaan toteuttaa erikseenkin, mutta se on myös osa kokonaisteemaa "Jumalan tahto" (2 - 3 h)

  • Sen muita osateemoja ovat:

taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus (45 - 90 min)

Muitta naapuriteemoja  
Kouluelämä   Arvot ja ihanteet

Mailaa korjausehdotus, toive tai idea. Martti Lindqvist: "Eettisesti toimivan ihmisen tuntee siitä, 
että hänellä on raja, jonka jälkeen hän ei suostu tottelemaan."