Arvot ja ihanteet (45 - 90 min)
   
asiasisältö
taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus (45 - 90 min)

Muita naapuriteemoja
Omatunto Oikeudenmukaisuus 
Mailaa korjausehdotus, toive tai idea. Totteleminen ja vastarinta   Käskyt

Arvot ja ihanteet antavat näkökulman, josta voidaan avata ihmisen koko moraalitaju. 
Elämässä on lopulta kyse siitä, ketä me seuraamme ja millaisiin ihanteisiin me uskomme. 
Aihe on sikälikin ajankohtainen, että 15-vuotias ihminen etsii itselleen esikuvia, jotka näyttäisivät elämän suuntaa.