Käskyt (45 - 90 min)
   
asiasisältö
taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus (45 - 90 min)

Muita naapuriteemoja Raamatun tulkinta   
Arvot ja ihanteet Elämäntapa ja harrastukset  

Mailaa korjausehdotus, toive tai idea. Kymmenen käskyä ovat rippikoulun koko eettisen opetuksen pohja. 
Ne kuuluvat ulkoa osattaviin asioihin. 
Teeman käsittelyssä syvennetään niiden ymmärtämistä ja etsitään niitä yhdistäviä periaatteita.