Omatunto (45 - 90 min)
   
asiasisältö
taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus (45 - 90 min) 

Muita naapuriteemoja  
Arvot ja ihanteet Oikeudenmukaisuus

Mailaa korjausehdotus, toive tai idea. Tässä teemassa voidaan miettiä etiikan peruskysymyksiä ja niitä mutkikkaita tilanteita, 
joissa moraalisestikaan ajattelevan ihmisen ei ole helppo tunnistaa oikea ja väärä. 
Samalla teema antaa hyvän pohjan sen luterilaisen perusajatuksen käsittelemiseen, 
että Jumala on antanut kaikille ihmisille omantunnon.