TEEMAKOKONAISUUS "JUMALAN TAHTO" (2 - 3 h)
   
asiasisältö
taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus (2 - 3 h)

Jumalalta saadut käskyt, omatunto 
ja kysymys tottelemisen ja vastarinnan rajoista
ovat ihmisen moraalielämän ehdotonta ydintä.
   
Mailaa korjausehdotus, toive tai idea.