Elämäntapa ja harrastukset (45 - 90 min)
   
asiasisältö
taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus (45 - 90 min)

Muita naapuriteemoja Käskyt
Arvot ja ihanteet   Elämän mielekkyys
Mailaa korjausehdotus, toive tai idea. Käskyt    Ystävät ja kaverit

Tämän teeman pohjalta kukin nuori voi miettiä omia henkilökohtaisia elämänvalintojaan ja sitä, 
onko kehittänyt itseään kyllin monipuolisesti. 
Elämän tasapainoon kuuluu myös riittävä määrä lepoa, virkistäytymistä ja yksinoloa.