Seksuaalisuus (45 - 90 min)
   
asiasisältö
taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus (45 - 90 min) 

Muita naapuriteemoja  
Ihminen Jumalan kuvana Käskyt 
Mailaa korjausehdotus, toive tai idea. Aikuistuminen Omatunto  
Suvaitsevaisuus ja erilaisuus Vastuullisuus

Nuorten kehitystaso sekä yksilöinä että rippikouluryhmänä vaihtelee paljon.
Toisilla on kokemuksia paljonkin, toiset vasta heräilevät niihin.
Vähemmistöt on otettava käsittelyssä huomioon,
mutta samalla ne eivät saa peittää alleen suuren enemmistön kysymyksiä.