Seurustelu (45 - 90 min)
   
asiasisältö
taustatiedot
virikemateriaali
raamatunkohdat
rukous ja hartaus
perustoteutus

Muita naapuriteemoja  
Ihminen Jumalan kuvana Käskyt 
Mailaa korjausehdotus, toive tai idea. Aikuistuminen Omatunto  
Suvaitsevaisuus ja erilaisuus Vastuullisuus

Oikeastaan seurustelussa on kyse vain tavallisista ihmisenä olemisen periaatteista:
toisen kunnioittamisesta ja huomioon ottamisesta.