Arviointi (45 - 90 min) 
   
asiasisältö  

 

 

taustatiedot
virikemateriaali
perustoteutus

Muita naapuriteemoja Odotukset ja suunnittelu

Mailaa korjausehdotus, toive tai idea. Rippikoululaisen silmät ovat sittenkin tärkein arviointiväline. 
Kaikki nuoret eivät osaa kirjoittaa loppukoetta 
eivätkä kaikki kiinnostu oppimispäiväkirjan piirustuksista, 
mutta jokainen osaa katseellaan kertoa, meneekö perille, 
kiinnostaako ja koskettaako.